Sweet Shankarpale / गोड शंकरपाळे
Sweet Shankarpale / गोड शंकरपाळे
Sweet Shankarpale / गोड शंकरपाळे
Sweet Shankarpale / गोड शंकरपाळे
Sweet Shankarpale / गोड शंकरपाळे
Sweet Shankarpale / गोड शंकरपाळे

Sweet Shankarpale / गोड शंकरपाळे

90

गोड शंकरपाळे हा एक कुरकुरीत, खुसखुशीत तळलेला पदार्थ आहे. असे हे गोड शंकरपाळे दिवाळी फराळाचा देखील एक भाग आहेत . चहा सोबत, मुलांच्या डब्यासाठी, पिकनिकसाठी चांगला पर्याय आहे. सगळ्या वयोगटाच्या लोकांचा हा आवडता पदार्थ आहे. Sweet Shankarpale is a crispy, crunchy fried snack. Tasty snack is part of Diwali faral too. Loved by all age groups, this snack is good to go with tea, as a picnic snack, kid`s tiffin and munching snack.

Login

forgot password?