Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)
Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)
Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)
Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)
Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)
Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)
Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)
Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)
Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)
Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)
Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)
Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)
Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)
Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)

Pure Ghee Dink Laddu/ शुद्ध तूपातले डिंक लाडू (200 g)

शक्तिवर्धक डिंक लाडू हे कॅल्शिअम आणि मॅग्नेशिअम चा भरपूर स्रोत आहेत जे तुमच्या हाडांना मजबूती देतात.

लहान मुले, प्रौढ आणि बाळंतीण स्त्रिया ह्यांच्यासाठी हे लाडू खूपच फायदेशीर ठरतात.

हे लाडू 2 महिन्यांपर्यंत टिकतात. सप्रे येथे सुकं खोबरं, खारीक, गूळ, डिंक ,खसखस अश्या विविध पौष्टिक घटकांना योग्य प्रमाणात मिसळून हे लाडू बनवले जातात.

Healthy and nutritious Dink (edible gum) Laddu is a rich source of calcium and magnesium which strengthens the bones.

This laddu is beneficial for children, adults, and postnatal/lactating women.

These laddus last up to 2 months.

The laddus at Sapre`s are made by mixing the appropriate amounts of various nutrients like dried coconut, dry dates, jaggery, edible gum (dink), poppy seeds, etc.

180.00


Login

forgot password?