Motichoor Modak / मोतीचूर मोदक (11 pcs/ 200g)
Motichoor Modak / मोतीचूर मोदक (11 pcs/ 200g)
Motichoor Modak / मोतीचूर मोदक (11 pcs/ 200g)
Motichoor Modak / मोतीचूर मोदक (11 pcs/ 200g)
Motichoor Modak / मोतीचूर मोदक (11 pcs/ 200g)
Motichoor Modak / मोतीचूर मोदक (11 pcs/ 200g)
Motichoor Modak / मोतीचूर मोदक (11 pcs/ 200g)
Motichoor Modak / मोतीचूर मोदक (11 pcs/ 200g)
Motichoor Modak / मोतीचूर मोदक (11 pcs/ 200g)
Motichoor Modak / मोतीचूर मोदक (11 pcs/ 200g)
Motichoor Modak / मोतीचूर मोदक (11 pcs/ 200g)
Motichoor Modak / मोतीचूर मोदक (11 pcs/ 200g)

Motichoor Modak / मोतीचूर मोदक (11 pcs/ 200g)

गणपती उत्सवासाठी सप्रेंचे खास (मावा/खवा विरहित)ड्रायफ्रूट मोतीचूर मोदक.
सप्रे येथे उत्तम प्रतीची चणाडाळ दळून घेऊन त्याच्या नाजूक कळ्या तयार केल्या जातात.
ह्या कळ्या साखरेच्या पाकात घालून थंड झाल्यावर त्यामध्ये केशर अर्क, वेलदोड्याची पूड आणि उत्तम क्वालिटीचे ड्राय फ्रुटस घालून हे मिश्रण मोदकाच्या साच्या मध्ये घालून त्याचे सुबक मोदक केले जातात.


Sapre`s special- Dryfruit Motichoor Modak specially made for Ganesh festival.
At Sapre`s this delicious modak are made by making delicate Bundi buds using high-quality chana daal. Bundis are then soaked into the sugar syrup and saffron extract, cardamom powder, and good quality dry fruits are added to it. The mixture is then shaped into modak with the help of mold.

175.00


Login

forgot password?