Fresh Coconut Modak / ओल्या खोबऱ्याचे मोदक (21 pcs / 500 gms)
Fresh Coconut Modak / ओल्या खोबऱ्याचे मोदक (21 pcs / 500 gms)
Fresh Coconut Modak / ओल्या खोबऱ्याचे मोदक (21 pcs / 500 gms)
Fresh Coconut Modak / ओल्या खोबऱ्याचे मोदक (21 pcs / 500 gms)
Fresh Coconut Modak / ओल्या खोबऱ्याचे मोदक (21 pcs / 500 gms)
Fresh Coconut Modak / ओल्या खोबऱ्याचे मोदक (21 pcs / 500 gms)

Fresh Coconut Modak / ओल्या खोबऱ्याचे मोदक (21 pcs / 500 gms)

गणपती उत्सवासाठी सप्रेंचे खास ओल्या खोबऱ्याचे (मावा/खवा विरहित) मोदक.

ओले खोबरे, साखर, ताजे दूध व वेलदोड्याची पावडर वापरून हे मोदक बनवले जातात.

वरील पदार्थांचे मिश्रण घोटून ते थोडे आटवून घेतले जाते आणि मोदकाच्या साच्या मध्ये घालून त्याचे सुबक मोदक केले जातात.

ओल्या खोबऱ्याचे मोदकचे शेल्फ लाइफ ५ दिवस आहे, वाढविण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवा.

Sapre`s special- Fresh Coconut Modak / Nariyal Modak specially made for Ganesh festival.

Fresh Coconut Modak is prepared using fresh coconut, sugar, fresh milk, and cardamom powder.

The mixture of fresh coconut, sugar, fresh milk, and cardamom powder is cooked till it thickens and then shaped into a modak using mold.

The combined refreshing flavor of cardamom and coconut enhances the taste of this Modak.

The shelf life of Fresh Coconut Modak / Nariyal Modak is 5 days, refrigerate to extend.


475.00


Login

forgot password?