Dryfruit Khajur Modak / ड्रायफ्रूट खजूर मोदक (21 pcs / 180 gms)
Dryfruit Khajur Modak / ड्रायफ्रूट खजूर मोदक (21 pcs / 180 gms)
Dryfruit Khajur Modak / ड्रायफ्रूट खजूर मोदक (21 pcs / 180 gms)
Dryfruit Khajur Modak / ड्रायफ्रूट खजूर मोदक (21 pcs / 180 gms)
Dryfruit Khajur Modak / ड्रायफ्रूट खजूर मोदक (21 pcs / 180 gms)
Dryfruit Khajur Modak / ड्रायफ्रूट खजूर मोदक (21 pcs / 180 gms)

Dryfruit Khajur Modak / ड्रायफ्रूट खजूर मोदक (21 pcs / 180 gms)

175

गणपती उत्सवासाठी सप्रेंचे खास ड्रायफ्रूट खजूर मोदक. मावा/खवा विरहित असल्याने हे मोदक जास्त दिवस टिकतात. Sapre`s special -Dryfruit Khajur Modak / Khajoor Modak / Dates Modak specially made for Ganesh festival. Khoya free & Sugar free Modak.

Login

forgot password?