Besan modak / Besan ke Modak  / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan modak / Besan ke Modak  / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan modak / Besan ke Modak  / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan modak / Besan ke Modak  / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan modak / Besan ke Modak  / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan modak / Besan ke Modak  / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)

Besan modak / Besan ke Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)

गणपती उत्सवासाठी सप्रेंचे खास बेसन मोदक. मावा/खवा विरहित असल्याने हे मोदक जास्त दिवस टिकतात. 

सप्रे येथे उत्तम प्रतीची चणाडाळ दळून ती खमंग वास येई पर्यंत भाजल्यावर त्यात तूप,साखर,वेलची असे जिन्नस मिसळून हे मिश्रण मोदकाच्या साच्यामध्ये भरून त्याचे सुबक मोदक केले जात.


Sapre`s special -- Besan modak / Besan ke Modak, made especially for the Ganesh festival.

At Sapre`s / Sapre Foods, we grind the best quality chana dal and roast it till it turns aromatic, it is then mixed with pure quality ghee and sugar, cardamom and shaped into modak with the help of mold to make Besan modak / Besan ke Modak.

140.00


Login

forgot password?