Besan Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)

Besan Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)

Modak

गणपती उत्सवासाठी सप्रेंचे खास बेसन मोदक. मावा/खवा विरहित असल्याने हे मोदक जास्त दिवस टिकतात. Sapre`s special--Besan modak specially made for Ganesh festival.

140.00

112.00


Login

forgot password?