Dink Ladu / डिंक लाडू (200gm)
Dink Ladu / डिंक लाडू (200gm)
Dink Ladu / डिंक लाडू (200gm)
Dink Ladu / डिंक लाडू (200gm)
Dink Ladu / डिंक लाडू (200gm)
Dink Ladu / डिंक लाडू (200gm)
Dink Ladu / डिंक लाडू (200gm)
Dink Ladu / डिंक लाडू (200gm)
Dink Ladu / डिंक लाडू (200gm)
Dink Ladu / डिंक लाडू (200gm)

Dink Ladu / डिंक लाडू (200gm)

150

शक्तिवर्धक डिंक लाडू हे कॅल्शिअम आणि मॅग्नेशिअम चा भरपूर स्रोत आहेत जे तुमच्या हाडांना मजबूती देतात. लहान मुले, प्रौढ आणि बाळंतीण स्त्रिया ह्यांच्यासाठी हे लाडू खूपच फायदेशीर ठरतात. हे लाडू 2 महिन्या पर्यंत टिकतात. Healthy and nutritious Dink (edible gum) Laddu is a rich source of calcium and magnesium which strengthens the bones. This laddu is beneficial for children, adults and postnatal/lactating women. These laddus last up to 2 months.

Login

forgot password?