Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)

Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)

अनेक भारतीय पाककृतींमध्ये प्रमुख्याने वापरात येणारा घटक म्हणजे सुक्या नारळाचे भाजलेले खोबरे.

ह्याला जेवणात, कोशिंबीरी, कोंकणी जेवणाचे पदार्थ, मिठाईं -लाडू आणि मसालेदार पदार्थां मध्ये वापरता येते.

घट्ट दाट रस्सा बनव्यासाठी याचा खास वापर केला जातो.

सप्रे येथे आम्ही सुके नारळ वापरतो आणि ते मशीनवर किसून घेऊन नंतर मशीनमध्ये भाजून घेतले जातात. हे खोबरे खूप दिवस टिकते.

Roasted Dry Coconut flakes / Grated Dry Coconut is one of the delicious ingredient of many Indian recipes.

It can be added as toppings on cereals, salads, konkani delicacies, sweets like ladoos and spicy dishes as well.

Can also be used to make thick gravy.

At Sapre`s / Sapre Foods, we use best quality dry coconuts and grate them on machines. We then brown-roast it in the machine.


140.00


Login

forgot password?