Salty Shankarpale/ खारे शंकरपाळे
Salty Shankarpale/ खारे शंकरपाळे
Salty Shankarpale/ खारे शंकरपाळे
Salty Shankarpale/ खारे शंकरपाळे
Salty Shankarpale/ खारे शंकरपाळे
Salty Shankarpale/ खारे शंकरपाळे

Salty Shankarpale/ खारे शंकरपाळे

Shankarpale

कुरकुरीत खारे शंकरपाळे सर्व वयोगटातील लोकांना आवडतात. हा चहाचा सर्वोत्कृष्ट साथीदार आहे. चहा सोबत, मुलांच्या डब्यासाठी, पिकनिकसाठी चांगला पर्याय आहे. Salty / Namkeen Shankarpale is fried crunchy and salty snack liked by all age groups. This is best tea time partner, good for kids` tiffin as well as picnic snack.

90.00

72.00


Login

forgot password?