गणपती उत्सवासाठी सप्रेंचे खास बेसन मोदक. मावा/खवा विरहित असल्याने हे मोदक जास्त दिवस टिकतात. Sapre`s special--Besan modak specially made for Ganesh festival.

गणपती उत्सवासाठी सप्रेंचे खास (मावा/खवा विरहित)ड्रायफ्रूट मोतीचूर मोदक. Sapre`s special- Dryfruit Motichoor Modak specially made for Ganesh festival

गणपती उत्सवासाठी सप्रेंचे खास ओल्या खोबऱ्याचे (मावा/खवा विरहित) मोदक. Sapre`s special- Fresh Coconut Modak specially made for Ganesh festival.

गणपती उत्सवासाठी सप्रेंचे खास (मावा/खवा विरहित)ड्रायफ्रूट मोतीचूर मोदक. Sapre`s special- Dryfruit Motichoor Modak specially made for Ganesh festival.

गणपती उत्सवासाठी सप्रेंचे खास ड्रायफ्रूट खजूर मोदक. मावा/खवा विरहित असल्याने हे मोदक जास्त दिवस टिकतात. Sapre`s special -Dryfruit khajur Modak specially made for Ganesh festival. Khoya free & Sugar free Modak.

गणपती उत्सवासाठी सप्रेंचे खास ओल्या खोबऱ्याचे (मावा/खवा विरहित) मोदक. Sapre`s special- Fresh Coconut Modak specially made for Ganesh festival.

Login

forgot password?